نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
پیشنهاد ما
پرونده شجره خبیثه ملعونه
اندیشنامه امت واحده
پرونده تحولات یمن : مظلوم پایدار


فرار به عربستان سعودی در حال محاکمه ... به درک واصل شد ...
به زودی سرنگون خواهد شد... به زودی سرنگون خواهد شد... به زودی سرنگون خواهد شد...
صفحه اصلي > مخزن محتوای بیداری اسلامی > مطالب 
اخبار > ماشين تبليغات جنگي امريكا در گل!
 


شماره خبر :٢٩٨٩٦٥ 

  تاریخ انتشار خبر : 1392/06/24    ا   ١٣:٠٤

نصرت الله تاجيك
ماشين تبليغات جنگي امريكا در گل!
فعاليت سياسي- بين المللي چند جانبه روسيه، ايران و سوريه عليه ماشين جنگي امريكا و همپيمانان منطقه يي اش كاركرد بهتري يافت ...
پایگاه خبری تحلیلی بیداری اسلامی : ماشين تبليغات جنگي امريكا در گل!

نويسنده: نصرت الله تاجيك

فعاليت سياسي- بين المللي چند جانبه روسيه، ايران و سوريه عليه ماشين جنگي امريكا و همپيمانان منطقه يي اش كاركرد بهتري يافت اما قبل از شروع بحث توجه به دو نكته مفيد است.

اول آنكه طبق اطلاعات درز يافته توسط روزنامه هاي انگليسي ديلي ميل و اينديپندنت، مواد شيميايي كه از آنها در توليد گازهاي مصرف شده عليه مردم بي دفاع سوريه استفاده شده است توسط دو شركت انگليسي و با مجوز وزارت بازرگاني انگليس به سوريه صادر شده است. دوم آنكه امريكايي ها اذعان كرده اند عكس هاي ماهواره يي آنها نشان مي دهد چند روز قبل از استفاده از سلاح هاي شيميايي تحركاتي مشكوك را در آن مناطق ثبت كرده اند. حال سوال جامعه بين المللي از امريكا اين است كه چرا اين حركات مشكوك قبلابه جامعه و مجامع بين المللي هشدار داده نشده؟! يعني آيا امريكا فارغ از اينكه كدام طرف اين سلاح را به كار برده و صرفا در كاربرد اين سلاح و به وجود آمدن اين وضع براي زمينه سازي حمله به سوريه آنچنان كه در ديگر كشورها عمل كرده ذي نفع بوده يا خير؟جواب مثبت است زيرا در صورت استفاده از سلاح شيميايي توسط دولت سوريه در حقيقت توان بازدارندگي امريكا تهديد و به چالش كشيده شده است و اين امر راه را براي امريكا باز مي كند تا راهبرد مرحله يي خود را پياده كند. لذا در اين چارچوب ديگر حمله امريكا به اين كشور فقط براي ايجاد موازنه دولت با شورشيان نيست بلكه نشان دادن ضرب شست به ايران و روسيه كه حاميان حكومت سوريه هستند نيز است. اما از آنجا كه دولت امريكا نتوانست جامعه جهاني و افكار عمومي مردم خودش را قانع و همراه كند...
    لذا به تدريج با وجود بهت و حيرت ناظران سياسي و به گونه يي غيرمسوولانه دنيا را به التهاب يك جنگ منطقه يي كشاند و هم اكنون اوباما از كنگره امريكا خواسته است راي گيري را به تعويق بيندازد. زيرا احتياط امريكا در حمله به سوريه نه فقط بر اساس تجربه مشكلات اشغال عراق و افغانستان بلكه عدم وجود ظرفيت در مردم غرب و وجود مشكلات اقتصادي آنان و مخصوصا ضربه پذيري اقتصاد كشورهاي نوظهور است. از طرف ديگر شروع هر اقدام نظامي بيانگر به پايان رسيدن راه هاي مصالحه سياسي است و از ميانبر زدن به حركات نظامي توسط اوباما نمي توان به سادگي گذشت.
    تا قبل از سناريوي كاربرد سلاح شيميايي، سياست كوتاه مدت امريكا در قبال سوريه تضعيف قدرت دولت و حكومت سوريه و زمينگير كردن لوازم، تاسيسات و ماشين آلات نظامي اين كشور به نفع امنيت رژيم صهيونيستي و براي ايجاد موازنه با شورشيان اين كشور بوده تا در دراز مدت بتواند همچون مصر گروه مورد دلخواه خود كه ترجيحا از ارتش سوريه كه يال و كوپالش ريخته باشد را روي كار آورد. با اين تحليل همه سر و صداي جنگ براي يك حمله محدود بود كه مخالفين دولت سوريه را در يك موضع برتر پشت ميز مذاكره ژنو 2 بنشاند. يعني اجراي راهبرد حفظ ارتش براي حاكم كردن بر مقدرات كشور و اجراي مدل مصر در تشويق حاكميت نظاميان بي آنكه به محللي همچون اخوان المسلمين سوريه نيازي باشد زيرا آنقدر صحنه سوريه بهم ريخته است كه خود امريكايي ها هم به شورشيان نمي توانند اعتماد كنند.
    به هر صورت حمله امريكا به سوريه - حتي محدودش - خطرات زيادي براي منطقه در پي داشت و تبعات و تحولات بعدي آن براي امريكا و هر قدرت منطقه يي و جهاني ديگر قابل كنترل نبود. فعاليت سياسي دول محور مخالف با جنگ: سفر هيات پارلماني ايران به سوريه، واقع گرايي اين كشور در برابر تحولات ميداني و جهاني، رد و بدل شدن پيام هايي بين ايران و امريكا در زمينه مسائل سوريه، سفر وزير خارجه سوريه و معاون وزير امور خارجه ايران به مسكو، پذيرش قرار گرفتن سلاح هاي شيميايي آن كشور تحت نظارت سازمان ملل در مقابل عدم حمله امريكا به سوريه توانست امريكا را كه درمانده در اين كارزار تبليغاتي بود نجات داده و شبح يك جنگ را از سر منطقه دور كند. اين امر بايد تبديل به يك امتياز مثبت در تعاملات جهاني با امريكا و دريافت
    مابه ازاي آن از اين كشور شود كه اشتباهش در خاورميانه باعث شكل گيري يك قطب قوي براي مخالفت با يكجانبه گرايي امريكا شده است.
    
    در گل!
    لذا به تدريج با وجود بهت و حيرت ناظران سياسي و به گونه يي غيرمسوولانه دنيا را به التهاب يك جنگ منطقه يي كشاند و هم اكنون اوباما از كنگره امريكا خواسته است راي گيري را به تعويق بيندازد. زيرا احتياط امريكا در حمله به سوريه نه فقط بر اساس تجربه مشكلات اشغال عراق و افغانستان بلكه عدم وجود ظرفيت در مردم غرب و وجود مشكلات اقتصادي آنان و مخصوصا ضربه پذيري اقتصاد كشورهاي نوظهور است. از طرف ديگر شروع هر اقدام نظامي بيانگر به پايان رسيدن راه هاي مصالحه سياسي است و از ميانبر زدن به حركات نظامي توسط اوباما نمي توان به سادگي گذشت.
    تا قبل از سناريوي كاربرد سلاح شيميايي، سياست كوتاه مدت امريكا در قبال سوريه تضعيف قدرت دولت و حكومت سوريه و زمينگير كردن لوازم، تاسيسات و ماشين آلات نظامي اين كشور به نفع امنيت رژيم صهيونيستي و براي ايجاد موازنه با شورشيان اين كشور بوده تا در دراز مدت بتواند همچون مصر گروه مورد دلخواه خود كه ترجيحا از ارتش سوريه كه يال و كوپالش ريخته باشد را روي كار آورد. با اين تحليل همه سر و صداي جنگ براي يك حمله محدود بود كه مخالفين دولت سوريه را در يك موضع برتر پشت ميز مذاكره ژنو 2 بنشاند. يعني اجراي راهبرد حفظ ارتش براي حاكم كردن بر مقدرات كشور و اجراي مدل مصر در تشويق حاكميت نظاميان بي آنكه به محللي همچون اخوان المسلمين سوريه نيازي باشد زيرا آنقدر صحنه سوريه بهم ريخته است كه خود امريكايي ها هم به شورشيان نمي توانند اعتماد كنند.
    به هر صورت حمله امريكا به سوريه - حتي محدودش - خطرات زيادي براي منطقه در پي داشت و تبعات و تحولات بعدي آن براي امريكا و هر قدرت منطقه يي و جهاني ديگر قابل كنترل نبود. فعاليت سياسي دول محور مخالف با جنگ: سفر هيات پارلماني ايران به سوريه، واقع گرايي اين كشور در برابر تحولات ميداني و جهاني، رد و بدل شدن پيام هايي بين ايران و امريكا در زمينه مسائل سوريه، سفر وزير خارجه سوريه و معاون وزير امور خارجه ايران به مسكو، پذيرش قرار گرفتن سلاح هاي شيميايي آن كشور تحت نظارت سازمان ملل در مقابل عدم حمله امريكا به سوريه توانست امريكا را كه درمانده در اين كارزار تبليغاتي بود نجات داده و شبح يك جنگ را از سر منطقه دور كند. اين امر بايد تبديل به يك امتياز مثبت در تعاملات جهاني با امريكا و دريافت
    مابه ازاي آن از اين كشور شود كه اشتباهش در خاورميانه باعث شكل گيري يك قطب قوي براي مخالفت با يكجانبه گرايي امريكا شده است.

امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
پرونده ها
پایان قصه حلب
پرونده شجره ملعونه خبیثه آۀ سعود
پرونده تحولات یمن : مظلوم پایدار
پرونده پیروزی حزب الله در جنگ سی و سه روزه
پرونده بررسی انتخابات سوریه
پرونده واکاوی نقش ترکیه در تحولات منطقه
پرونده واکاوی نقش ترکیه در تحولات منطقه
استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت
آخرین اخبار